Provádíme odběry na zjištění genetické zátěže rakoviny prsu – BRCA1, BRCA2, PALB z žilní krve